Blijmaker2

Het 'You Lucky Bird' kopje...

...is niet simpelweg een koffiekopje waarin jouw dosis dagelijkse troost geschonken wordt. Het is veel meer dan dat. Dit kopje was namelijk zelf koffie. Kopjes bevatten als grondstof koffiedrab. De kopjes zijn daarnaast onderdeel van een hergebruik-systeem waardoor zowel boer, koffie aanbieder als jij er gelukkiger van worden: een deel van onze opbrengst gaat namelijk terug naar de koffieboer, zodat die met NOG fijnere koffie kan komen. 

You Lucky Bird!

Alleen in Nederland al wordt er ca. 250 miljoen kilo koffiedrab geproduceerd wat nu nog op een niet duurzame manier wordt verwerkt. Afval bestaat niet meer. Maar ook afval is grondstof en zou op verschillende manieren moeten worden hergebruikt. Hoogste tijd om daar wijzer mee om te gaan!

De makers van You Lucky Bird

You Lucky Bird is een initiatief van Paul van der Hulst en Guido ten Hengel, mede ontstaan door een intensieve samenwerking met Coffee Based te Rotterdam, een bedrijf wat zijn sporen al heeft verdiend in het verwerken van koffieafval.

De afgelopen jaren hebben You Lucky Bird en Coffee Based zich met name beziggehouden met de ontwikkeling van het ideale product. Het doel: voldoen aan de professionele eisen die aan koffieservies worden gesteld, zoals vaatwasmachine bestendigheid en voedselveiligheid.

Met de introductie van dit koffieservies, die in het vierde kwartaal van dit jaar zal plaats vinden, worden de koffietelers in Ethiopië ondersteund. Met de steun aan deze koffietelers zijn we een stap dichter bij de gewaarborgde toekomst van onze koffieboon.

Dus:

Jij blij met koffie, wij met de koffiedrab, en de koffieboer met jou. Alleen maar Lucky Birds dus! 

Uw kopje ook een bijmaker?

Vanaf nu zijn deze kopjes voor elke koffie-aanbieder beschikbaar. Wil je er ook meer over weten, dan kunt je contact opnemen met ons: